Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος Sextoys.GR

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η εταιρεία Sextoys.gr συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Παρέχουμε τη δυνατότητα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές του.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η εταιρεία μας να συλλέξει και να αποθηκεύσει το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και για να ανταποκριθούμε στο αίτημα της παραγγελίας σας. 

Οι προσωπικές πληροφορίες σας περιέχονται πίσω από προστατευμένα δίκτυα και είναι προσβάσιμες μόνο από έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Επιπροσθέτως, όλες οι ευαίσθητες/πιστωτικές πληροφορίες που δίνετε κρυπτογραφούνται μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL). 

Ο Διαχειριστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δεδομένα των υποκειμένων και ιδιαιτέρως να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ίδιο, συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

Η εταιρεία Sextoys.gr έχει υλοποιήσει μια υπηρεσία διασύνδεσης με την τράπεζα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των χρηστών που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν τηρεί οποιουδήποτε είδους πληροφορία καταχωρηθεί από τον χρήστη μετά την ανακατεύθυνση του στην ιστοσελίδα του παρόχου της υπηρεσίας.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter, οπου σε αυτή τη περίπτωση η εταιρεία Sextoys.gr ζητά μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση εμπορικού υλικού. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να άρει τη συναίνεσή του, παρέχεται η δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Γνωστοποίηση Στοιχείων σε Τρίτους

Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται ή δεν προβλέπεται. Δεν εμπορευόμαστε και δεν μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας παρά μόνο αν σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.